October01

Mérési vázlat Geoprofi használatával

Cimkek: | Kategoriak: Ötletek,javaslatok...
2009. 10. 01. | Megosztas e-mail-ben | Comments (0)

Mérési vázlat készítése Geoprofi 1.6 részletpont jegyzőköny felhasználásával

A menüpont az ITR-4/Feliratok eszköztárán taláható. 
Készült Peremiczki Péter földmérő javaslata és segítsége alapján.

A menüpont felhasználásával könnyedén dokumentálhatjuk a poláris részletpont méréseket ITR-ben. A tájékozás eredményeit megadott formátumban, egyszerű szövegfájlban kell előkészíteni. A legkézenfekvőbb megoldás az, ha a Geoprofi program RESZLETP.TXT  fájlformátumát használjuk. Ezt a fájlt akkor hozza létre a Geoprofi 1.6-os verzió, amikor a számításnál bekapcsoljuk a nyomtatást. A helye a :\CCT.MJK\MUNKATERÜLET.MJK könyvtáron belül található. A menüpont egyelőre csak a polárisan számított pontokat dokumentálja, sokszögvonalakat, magaspont levezetéseket nem, ezért ilyenek ne is legyenek az állományban.

A mérési vázlat készítő menüponttal az alábbiakat tudjuk elvégezni:
  • Adott formátumú szöveges fájlból szétválogatja az álláspontokat, tájékozó pontokat és a részletpontokat. A sorok tartalmától függően értelmezi a pontszámot, kódot, és az Y,X,Z koordinátákat.
  • Az alappontokra elhelyezi a kiválasztott jelkulcsot, feliratot.
  • A tájékozó pontokra elhelyezi a kiválasztott jelkulcsot (mindegyikre ugyanazt), feliratot. Az alappontból választható hosszúságú vonalat húz a tájékozó pont felé, a meghúzott vonal közepére szintén elhelyezi a tájékozó pont számát. Ennek a feliratnak az elhelyezésekor a program figyelembe veszi a végleges rajz elforgatási szögét is, és minden esetben olyan irányt ad meg,hogy a felirat a talpára essen. A vonal hossza alapértelmezetten 2 cm, de ha az alappont és a tájékozó pont távolsága ennél kevesebb, akkor a két pont távolságánál 5 mm-el rövidebb vonalat helyez el.
  • A részletpontokra elhelyezi és az alappont irányába forgatja a kiválasztott jelkulcsot, a pontszámot pedig feliratként helyezi el.
  • A feliratok és a jelkulcsok a típus szerinti jellemzőkkel kerülnek az ITR állományba. A feliratokhoz a típuson kívül megadható az illesztési pont, a külpontosság, valamint az irány.
  • A vonalhoz a választott réteg tulajdonságainak megfelelő jellemzőket kapja.
  • A feliratok külpontossági méreteit, valamint az alappont-tájékozó pont közötti vonal hosszát mm-ben kell megadni, amelyet a program az aktuális nyomtatási méretarány alapján számol át térképi távolsággá.
  • Választható, hogy a mérési jegyzőkönyvben lévő összes pontot használja a program, vagy csak azokat, amelyek pontszámuk alapján az ITR állományban azonosíthatók.  Az első változat (minden pont) esetén csak a Geoprofi formátum használható, mert csak ebben szerepel Y,X koordináta. Ebben az esetben a program a pontot elhelyezi az ITR állományba.  Ha a pontszámazonosság vizsgálatát választjuk, akkor a hiányzó pontszámokról hibalistát kapunk. Az azonos pontszám keresésekor csak az első találatig történik a keresés.
A fenti értékeket, az alábbi párbeszéd ablakon lehet megadni. Az értékeket a program letárolja és a következő használatkor újból felkínálja.

Jegyzőköny formátumok ismertetése

Példa a GEOPROFI számítási jegyzőkönyv formátumra:

    POLŹRIS RSZLETPONTOK SZŹMITŹSA

    Pontsz m     Jel"l‚se   Ir ny‚rt‚k   Zi/Tv       Y          X      E  M P
    ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ

    Źll spont:
    2562/1       KO                              763388.26  273424.07

    T j‚koz s:
    2560         KO          348 58  9  69 20 51  763804.55  273681.01   7  0.5
    2561         KO          349 21 48  69 20 30  763631.33  273571.83  28  0.3
    2562         KO          356 38  5  69 20 38  763418.91  273437.73  20  0.0
    77-2066    TORONY   316 26 17  69 21  3  764323.62  275359.91   5  2.1
    90-270     TORONY    316 26 17  69 21  3  763370.00  273410.00   5  2.1
                                   Zk= 69 20 58


    R‚szletpontok:

    3118         1          343 23 19    58.82   763435.07  273459.68
    3119         1          345  3 10    58.78   763436.06  273458.29
    3120         1          283 48 27    42.67   763383.18  273466.44
    3121         1          277 58 29    41.35   763379.19  273464.41
    3122         1          294 27 20     6.67   763388.70  273430.73
    3123         1          307 50 34     6.68   763390.23  273430.45
    3124         1          308  1 34     5.11   763389.79  273428.95

Ebből a formátumból a program a pontszám kód Y,X,Z koordinátaértéket használja.
A fenti formátumot ne változtassuk meg !


Példa a GEOPROFI koordináták nélküli mérési jegyzőkönyv formátumra:

AP 2562/1      KO           1.660
KE 2560         KO         348.5809  90.0216  489.190
KE 2561         KO         349.2148  90.0557  284.460
KE 2562         KO         356.3805  90.4921   33.561
KE 77-2066    TORONY     316.2617  88.3812
RP 3118         1          343.2319  90.0841   58.822
RP 3119         1          345.0310  90.1233   58.777

AP 2562/2      KO           1.660
KE 2561         KO         349.2148  90.0557  284.460
KE 2562         KO         356.3805  90.4921   33.561
RP 3120         1          283.4827  89.3632   42.666
RP 3121         1          277.5829  89.3526   41.350

Ebből a formátumból a program csak az első három oszlop értékét veszi figyelembe. Ezek a típus, a pontszám és a  pontkód.
Alappont:  az első két érvényes karakter AP.
Tájékozó pont:  az első két érvényes karakter KE.
Részletpont : az első két érvényes karakter RP.

További tudnivalók:

A program a beolvasás során a sorok végéről automatikusan eltávolítja a szóköz karaktereket. Ha a soron belül egymás után több szóköz van, azokból csak egyet hagy meg. A beolvasás során kihagyja az üres sorokat és minden olyan sort, ami a felsorolt karakterekkel kezdődik:
 "
 '   
 /
\
:
;
POLŹRIS
Pontsz m
Zk=
ÄÄÄ

A szöveges pontkódot egész számmá konvertálja, ha ez nem lehetséges, akkor a pontkód értéke 0 lesz.
Egy fájlon belül több álláspont mérési eredményei is megadhatók, egyszerűen egymás mögé kell elhelyezni őket.

Javaslatok a használathoz:

A tájékozó irány vonalát célszerű előre megszerkeszteni, majd egy sablonba elmenteni.

A vonalat az alábbi paraméterrel helyezzük el:
1.   Egy szabad réteg létrehozása (pl. 385-ös réteg), 'Tájékozás' néven
2.   Egy T_Nyíl jelkulcs definiálása a jelkulcsok közé a mellékelt ábra szerint. A rétege a létrehozott réteg legyen.

 

3.  A vonaltípusok jelkulcsozása menüben létrehozzuk a 'Tájékozás' vonalstílust, és a végére rátesszük a 'T_Nyíl' jelkulcsot.

 

4.  A vonaltípusoknál létrehozzuk a 'Tájékozás' vonaltípust toll fent, 2-1000 értékkel. (A kettő a lényeg, a második egy nagy szám legyen, amitől nem lesz hosszabb a tájékozó irány. Lásd legalsó sor 27-es ssz-al.

 

5.   Ezután a rétegeknél a 'Tájékozás' réteghez hozzárendeljük ezt a vonaltípust.
6.   A tájékozó irányoknak célszerű külön felirattípust is készíteni, amit szintén kölcsönösen egymáshoz rendelünk (réteg <-> felirattípus).

A program nem figyeli az egymásra helyezést, ezért a végén a feliratokat nekünk kell elmozgatni egyesével, ill. az esetleges kinagyításokat is külön kell elvégezni.

Egy lefutás utáni nyers eredmény: Letöltés:  ITR-GpJk.rar (589.89 kb)

 

Comments are closed
 
látogató számláló