October07

Nyomvonal modul

Cimkek: | Kategoriak: Nyomvonal-modul
2009. 10. 07. | Megosztas e-mail-ben | Comments (2)

A program a szolgalmi joggal kapcsolatos munkarészek elkészítéséhez használható.

A program öt fő funkcióval rendelkezik:

  1. A nyomvonalat érintő földrészletek helyrajzi számainak leválogatása.
  2. A nyomvonallal érintett földrészletek nyomvonal határos kivágása.
  3. A földrészletek nyomvonal folytonos sorszámozása.
  4. Oszlopkapcsolók/trafók és oszlop területek feliratozása.
  5. Az érintett földrészletek eredeti és nyomvonalba eső részének területösszehasonlítása.

Csak telepített ITR-4-es mellett használható. A hardver kulcsnak USB kivitelűnek és SHK típúsúnak kell lenni. A vásárlás előtt tisztázandó a Digicart Kft.-vel.

A funkciók természetesen egymásra épülnek, de mindegyiket önállóan kell indítani.
A program működésének hátterében a területszámítással képzett alakzatok metszésének vizsgálata áll. Ezért feltétel, hogy a fekvések földrészlet szintű területszámítása hibátlan legyen, és ugyanez érvényes a nyomvonalra (védősávra) is. Míg a földrészletek területszámítása során szükség van, mint azonosítóra a helyrajzi számra is, addig a nyomvonalnál csak azokba az alakzatokba kell elhelyezni feliratot amelyeket ki akarunk zárni a műveletből. Ezekbe az alakzatokba helyezzünk el ’x’-t. Pl. a nyomvonallal körbezárt területekbe.

Tudnivalók az adatok előkészítéséhez: (1)

  1. A kiinduló alapállományoknak (nyomvonal, fekvés,sablon) azonos felbontásúnak kell lenni, vagy ’cm’, vagy ’mm’. Ajánlott a ’mm’-ert, mert így a metszéspontok pontosabban illeszkednek, nincs ’elugrás’ a két állomány elméletileg azonos koordinátájú pontjai között. A ’kivágás’ eredménye minden esetben mm-es felbontású ITR állomány lesz.
  2. Két vonal keresztezheti egymást bekötés nélkül az állományokban, de a mindkét állományban egy egyenesbe eső pontokat mindkét állományban be kell kötni, különben ’nyúlványok’ keletkezhetnek (azonos felbontás esetén is!).
  3. A sávban lévő ’hurok’ területekbe be kell tenni egy ’X’-et, hogy a beeső hrsz-ek ne kerüljenek leválogatásra. Ugyanígy a külterületi állományok zártkerti, belterületi foltjaiba is, a hrsz rétegbe. Ha a külterületi állomány hrsz rétegén  megírásra kerültek a gyűjtő helyrajziszámok (pl.: 043 Zk), akkor azokat át kell tenni egy másik rétegbe. Nem lehet két azonosító!
  4. A területszámításoknak mindkét alapállományban hiba nélkül kell lefutniuk.

Tudnivalók a program telepítéséhez:
A programot másoljuk az ITR program könyvtárába. A GPCCOM.dll programot másoljuk Windows 2000 esetén a C:\WINNT\SYSTEM32,  XP esetén a C:\WINDOS\SYSTEM32 könyvtárba, majd regisztráljuk be a regsvr32 paranccsal.
A regsvr32 használata: START\Futtatás, majd a megjelenő párbeszéd ablakba irjuk be a regsvr32-t, hagyjunk ki egy szóközt, majd a korábban bemásolt GPCCOM.DLL-t keressük meg az intézőben és húzzuk az egérrel a parancs után. Az ENTER lenyomására a DLL regisztrációja megtörténik. A DLL-t csak az első telepítés során kell elvégezni.

A regsvr32 bővebb ismertetője itt található: http://support.microsoft.com/kb/249873/hu

Kezdő párbeszéd ablak

 

A kezdő párbeszéd ablakon ki kell választanunk a bemenő ITR állományokat, valamint megadni az eredmény (kivágat) ITR állomány nevét.

Ennek során az alábbiakra kell figyelni:
   - A nyomvonal és a település(fekvés) ITR állomány nem lehet azonos.
   - A nyomvonal és az eredmény (kivágat)  ITR állomány nem lehet azonos.
   - A település(fekvés) és az eredmény (kivágat)  ITR állomány nem lehet azonos.

Új eredmény állomány választása esetén azt a sablon állomány alapján hozza létre a program. Ez az jelenti, hogy annak beállításait és jellemzőit örökli a kivágat állomány.

Az állományok megválasztása után indíthatjuk a kívánt műveletet, amelynek első lépéseként a program betölti a szükséges állományokat, illetve ha szükséges létrehozza az eredmény állományt. Létező eredmény állomány esetén jóváhagyást kér annak felülírására.

 

LEVÁLOGATÁS

Bemenő adatok:
   - a nyomvonal (védősáv) ITR állománya
   - a település (fekvés) ITR állománya
   - a nyomvonal (védősáv) területszámítás rétegei
   - a földrészlet területszámítás rétegei ( pl. 10,11)
Eredmény:  az érintett helyrajzi számok listája a naplóban és fájlban.

Az ’Azonos alkönyvtárban lévő minden ITR állomány’ kapcsolóval bekapcsolásával a program a megadott fekvés állománnyal azonos alkönyvtárban lévő összes ITR állományra elvégzi a leválogatást, és az eredményeket automatikusan az ITR állomány nevével azonos és „_levalogatas.txt” nevű fájlokba menti. Ez a funkció a program 1.2.21-es verziójától használható.

A program a megadott rétegekkel mindkét állományra elvégzi a területszámítást, és ha abban nem talált hibát, akkor megvizsgálja a képzett alakzatok átfedését. Területszámítási hiba esetén lépjünk vissza az ITR-be és végezzük el a javítást.

Példa a napló tartalmára:
Rétegek:6018,
Területszámítás...
3 db. alakzat
3 db. tömb
Kész
Rétegek:10,11,
Területszámítás...
825 db. alakzat
1 db. tömb
Kész
----------------------------------------
-          Átfedés vizsgálat           -
----------------------------------------
820558.018  352135.387 0 17
820515.650  352122.330 0 18
820498.932  352115.478 0 19/1
820493.587  352114.784 0 31
820446.178  352101.532 0 34
821278.605  352094.336 0 771
821288.507  352064.717 0 774
820671.413  351884.162 0 804
820664.401  351878.500 0 805/1
820655.499  351862.698 0 805/2
820645.533  351846.288 0 806
820635.613  351830.118 0 807/3
820626.255  351815.233 0 808
820616.671  351800.030 0 809
820606.463  351783.838 0 810
820598.272  351770.842 0 811/1
820589.211  351756.468 0 812/2
820580.337  351738.840 0 813
820564.680  351723.050 0 814/1
820550.744  351716.848 0 815
----------------------------------------
Összesen 824 földrészlet
Ebből nyomvonallal érintett:20

A lista formátuma: Y,X,irány, tartalom, amelyet az ITR-be közvetlenül be tudunk olvasni.

KIVÁGÁS

Bemenő adatok:
  -  a nyomvonal (védősáv) ITR állománya
  -  a település (fekvés) ITR állománya
  -  sablon ITR állomány a kivágathoz
  -  az eredmény (kivágat) ITR állomány neve
  -  a nyomvonal (védősáv) területszámítás rétegei
  -  a földrészlet területszámítás rétegei ( pl. 10,11)
  -  az új metszéspontok
       - kezdő pontszáma
       - növekménye
       - pontkódja
  -  a kivágott állományban a földrészletek és a külső keret vonalainak, valamint a helyrajzi számok (feliratok) rétege

Eredmény:  a kivágat ITR állomány, amelyben a több darabra vágott földrészletek minden része tartalmazza az eredeti helyrajzi számot.

A program a megadott rétegekkel mindkét állományra elvégzi a területszámítást, és ha abban nem talált hibát, akkor megvizsgálja a képzett alakzatok átfedését és elvégzi a kivágást. Területszámítási hiba esetén lépjünk vissza az ITR-be, és abban végezzük el a javítást.

A program csak az újonnan keletkezett metszéspontokat pontszámozza és kódolja, minden, a két bemenő állományban már meglévő és a kivágatba átvett töréspont pontszámát és kódját változatlanul hagyja. Célszerű a védősáv töréspontjait előre pontszámozni és kódolni, kezdő pontszámak pedig a védősáv legmasabb pontszáma utáni 1001-el kezdődő pontszámot választani (pl. utolsó pontszám 3215, kezdőpontszám 4001)

A napló tartalmazza a leválogatással azonos formátumban az érintett földrészleteket, valamint  a kivágott földrészletek helyrajzi számát, annak új beszúrási pontját (Y,X), és a kivágott terület nagyságát. Az ’Összesen’ sorban az érintett földrészletek eredeti területének összegét, valamint a kivágott területek összegét találjuk.

A program 1.2.21-es verziója kiegészült egy újabb opcionálisan használható funkcióval.Használata esetén ’I.’ tartalmú feliratot helyez a kivágott földrészletek szolgalommal nem érintett részébe, és ’II.’-t a szolgalommal érintett részbe.Példa a napló tartalmára:
Rétegek:6018,
Területszámítás...
3 db. alakzat
3 db. tömb
Kész
Rétegek:10,11,
Területszámítás...
825 db. alakzat
1 db. tömb
Kész
820558.018  352135.387 0 17
820515.650  352122.330 0 18
820498.932  352115.478 0 19/1
820493.587  352114.784 0 31
820589.211  351756.468 0 812/2
820580.337  351738.840 0 813
820564.680  351723.050 0 814/1
820550.744  351716.848 0 815
17                    820554.200  352156.470          74.9359300
18                    820515.650  352122.330        327.0398765
19/1                 820500.720  352099.180          40.1501420
31                    820490.480  352188.540          37.9617440
812/2               820573.550  351784.440        133.1816810
813                  820560.210  351778.000        118.6357385
814/1               820564.680  351723.050        171.1739020
815                  820544.420  351727.220        141.2252570
Összes          xxxxxx.xxxxxxx           xxxxx.xxxxxxx


A kivágást követően mindenképp ellenőrizzük az állományt az ITR-ben. Az ellenőrzés, módosítást követően javasolt a területszámítással történő ellenőrzés.
Lásd fentebb a ’Tudnivalók az adatok előkészítéséhez’ bekezdést.

SORSZÁMOZÁS


A sorszámozás a kivágott állományban elvégzi a nyomvonal folytonos számozást, az azonos helyrajzi számokat kiegészíti (-I, -II,-III, stb.), a sorszámokra kör jelkulcsot helyez. A sorszámozás három módón végezhető el.

Kezdő sorszám felirattal: A sorszámozás során megadható a sorszám kezdő értéke. Több tömbből álló állomány esetében meghatározható a tömbök sorszámozásának sorrendje is. Ehhez a kivágat állományban egy a helyrajzi számtól eltérő rétegben helyezzünk el feliratot abba a földrészletbe, ahol a sorszámozást indítani szeretnénk. A felirat tartalma legyen a kezdő sorszám értéke. Több tömb esetén a következő tömb kezdő földrészletébe helyezzünk el egy olyan feliratot, ahol a felirat értéke nagyobb mint a kiinduló tömbbé, a harmadikba pedig olyan ahol a felirat tartalma nagyobb mint a másodikba beírt érték. A legegyszerübb esetben az első tömbbe 1-et, a másodikba 2-t, a harmadikba 3-at és így tovább.

Helyrajziszám növekmény szerint:  Ha egyetlen egy tömbben sem helyezünk el feliratot, akkor a sorszámozás helyrajzi szám folytonos lesz, kezdő értéke a ’Kezdő ssz’ mezőbe beírt érték. Utóbbit figyelmen kívűl hagyja a program, ha a tömbök felirattal vannak sorszámozva, de ebben az esetben minden tömbbe el kell helyezni a feliratot, mert annak hiányában a tömb kimarad a sorszámozásból.

Legkisebb hrsz-től indítva:  A legkisebb hrsz. kapja a kezdő sorszámot és attól indulva nyomvonal folytonos a sorszámozás.

Grafikus pont pontszáma alapján: A földrészletekbe elhelyezett grafikus pontok pontszám növekménye szerint történik a sorszámozás.

A sorszám fölé helyezett jelkulcs beszúrása a „Kör jk. beillesztése’ kapcsolóval befolyásolható. A naplóba és fájlba sorszámra rendezett helyrajziszám listát kapunk.
A sorszámozás megkezdése előtt a program töli a cél állományból a ’Sorszám/kör jk.’ réteg tartalmát és megszünteti a helyrajzi számok ’-I’,’-II’, stb. bővítését.

A sorszám beszúrási pontja alapértelmezetten azonos a helyrajzi számok beszúrási pontjával. Lehetőség van arra, hogy a sorszámokat (és a jelkulcsokat) a szolgalommal érintett földrészlet eredeti helyrajzi számainak beszúrási pontjába helyezzük el. Ehhez a párbeszéd ablakon lévő kapcsolót kell bekapcsolni, és megadni a fekvés állomány hrsz-ket tartalmazó rétegét

Az ITR-nyomvonal program "Sorszámozás--->" modulja által készített nyomvonalfolytonos helyrajzi szám lista a TerkimSzolg (2)  programhoz tartozó "TAKAROS_lista" Excel munkafüzet "MAKRÓ" munkalapján lévő "ITR-nyomvonal program 'Sorszámozás--->' listájának beolvasása" gombra kattintva  a  "TAKAROS LISTA" munkalapba betölthető.


OSZLOPKAPCSOLÓK/TRAFÓK, OSZLOP TERÜLETEK

A menüponttal olyan ITR állomány állítható elő, amely az oszlopkapcsolók, oszloptrafókés az oszlop területek meghatározására használható.

Az előkészítéskor fontos, hogy a  három elem (oszlop, OK, OTR) közül az oszlop terület mindig önálló rétegen legyen. Az OK és OTR területek lehetnek együtt, vagy külön rétegen. A <hrsz>_OK vagy <hrsz>_OTR felirat megkülönbözteti őket. Az OK és OTR esetén a program az adott rétegben képzett alakzatokat metszeti a fekvés földrészleteivel és elhelyezi azokban a helyrajzi számokat. Az a metszet, amelybe az OK/OTR súlypontja esik, megkülönböztető hrsz-t kap. A hrsz. bővítményét a párbeszéd ablakon adhatjuk meg. Alapértelmezett értékei: _TR és _OK.

Az oszlopterületek meghatározásakor a oszlopok és földrészleteket nem metszeti a program, egyedül azt a hrsz-t helyezi el bővítménnyel ellátva, amelybe az oszlop súlypontja esik. Az aalpértelmezett bővítmény: _O.

A párbeszéd ablakon található kapcsolók segítségével állíthatjuk be, hogy mely műveleteket kívánjuk végrehajtani.

 

 

TERÜLET KIMUTATÁS

A funkció összeveti az eredeti és a kivágott földrészletek területeit, amelyet a naplóban tudunk megtekínteni illetve fájlba menteni.
Egy sor tartalma: hrsz, beszúrási pont(Y,X), számított terület, kerekített terület, a kivágatba eső rész kerekített területe.
Fontos tudni, hogy az összerendelés nem geometriai tulajdonságok, hanem helyrajzi szám azonosság alapján történik!


Verziószám: 1.3.3.  2009.11.16.

(1): Török István Geodézia Zrt. Nyíregyháza, akinek külön köszönet a javaslatokért és ötletekért, valmint a precíz és körültekintő tesztelésért.
(2): Kulcsár László (kulcsi@geodeziakft.hu )

A leírás (2010.01.15.) letöltése:ITR-szolgalom.rar (392.42 kb)

Comments

Comments are closed
 
látogató számláló