November17

Nyomvonal modul változás

Cimkek: , | Kategoriak: ITR-5 | Nyomvonal-modul
2011. 11. 17. | Megosztas e-mail-ben | Comments (6)

2011.11.17. Újabb felhasználók miatti frissítés.
32 bit:ITR5-nyomvonal-32bit-5-1-43.zip (9.52 mb)
64 bit:ITR5-nyomvonal-64bit-5-1-43.zip (12.44 mb)

2011.10.27. ITR5-nyomvonal_5_1_42.zip (9.52 mb)  ITR5-nyomvonal-64bit_5_1_42.zip (12.44 mb)
- Új: Fekvés/ssz kivágó. A 'Sorszámozás' menüpontban a 'TerKimSzolg' program részére készített 'ssz-hrsz.txt' fájlokban található földrészletek fekvésből történő kivágására szolgáló menüpont.
A indításhoz egy könyvtárat kell kiválasztani, ahonnan a program felgyűjti az IBN fájlokat és párba álltja azokkal a TXT fájlokkal(ssz-hrsz), amelyeknek neve a felgyűjtött ITR állományok nevével kezdődik. Az ITR állományokból azokat a fölrészleteket vágja ki, amelyek hrsz-i a TXT fájlban megtalálhatóak. Az eredmény állomáy neve= fekvés állomány neve + '-hrsz_kivagat'. 

2011.10.05. ITR5-nyomvonal_5_1_0_40.zip (9.7 mb)
- Változás: a 'Koord. jegyzék' készítés pontszám szerint rendezett. A rendezés numerikus.
- Új: Össszemásoló menüpont.
Adott alkönyvtárban található ITR térképek összemásolására szolgál. A könyvtár megjelölése után ki kell választani azt a térképet, amelíhez a többit hozzá szeretnénk másolni.
Az összemásolás során a réteg, felirat típus, jelkulcs típus, vonalstílus, blokk definiciók megfeleltetése a sorszámuk szerint történik. Ha a megfeleltetés nem 100%-os, akkor a művelet az adott térképre nem kerül végrehajtásra

2011.09.20. ITR5-nyomvonal_5_1_0_38.zip (9.46 mb)
-Javítás: Vezetékek vágása során (mentés ASCII formátumba) azoknál a vezetékpontoknál, ahol a pont a nyomvonal határvonalára esik (ordináta=0.000xxxx) a vezetékszakasz vágása nem minden esetben történt meg, és nem került az ASCII állományba.

2011.09.19. Letöltés (5.1.0.35.)
- Új felhasználók felvétele.
- Újdonság: 'Fekvés kivágás'-ban új lehetőség, hogy fájlban felsorolt feliratok ITR-ben történő keresésével is lehet földrészleteket kivágni. A feliratok kereséséhez beállíthatjuk a réteget és azonos/hasonló tartalomra keresést. 

2011.04.26. Letöltés (5.1.0.19.)
-Javítás: a 'Sorszámozás'  menüpont nem módosítja a koordináta ábrázolás pontosságát (korábban mm-re módosította).


2011.02.22. Letöltés (5.1.0.16.)
- Javításra került az előző változatban jelzett hiba.
- Újdonság : pontszámozó menüpont.
- Működése: Páronként történik az ITR állományok összehasonlítása, és az azonos kordinátájú pontok esetén kérhető a pontadatok módosítása (psz, kód, magasság, kho).  A megadott mappában található ITR állományokra történik a vizsgálat. A sorrendet az állományok rendezésével állíthatjuk be. Több mint két vektor esetén az összehasonlítások sorrendje: 1->2, 1->3, 1->4, 2->3, 2->4 és 3->4. A művelet eredményeként az ITR állományokban az azonos YX koordinátájú pontok adatai (a beállítástól függően) azonosak lesznek.

2011.03.11.
Az ITR-4-es változattal működő program: Letöltés (1.4.0.47)
A programban nem történt módosítás, az új felhasználók miatt vált szükségessé a frissítés.

2011.02.16.
Az 5.1.0.15-ös változatnál a leválogatás menüpont indításakor feltett kérdésre 'Az eredmény állomány létezik, akarod törölni ?' válaszoljunk NEM-el, mert igen válasz esetben a program valóban törli a fájlt!


2011.02.15. Letöltés (5.1.0.15.)
Az előző változatban jelzett hiba javításra került.
Külön menüpont született a koordinátajegyzék készítésre. A pontok leválogatása réteg és pontkód alapján történik.

2011.02.07.
Az 5.1.0.14-es változatban a sorszámozó modul program hibával leállhat. Ez akkor fordul elő, ha a program indítása után, a sorszámozást megelőzően nem használtunk olyan menüpontot ahol szükség volt a nyomvonal állományra. A hiba javításáig ha csak a sorszámozó menüpontot szeretnénk használni akkor az alábbiak szerint járjunk el: lépjünk be egy olyan menüpontba is, ahol a nyomvonal állományra is szükség van. Pl. 'Leválogatás'. A műveletet nem kell lefutani, a belépést követően azonnal kiléphetünk. Ezek után a sorszámozó nem fog hibát generálni, viszont a naplóba ilyenkor is hibásan a nyomvonal állomány nevét írja, nem pedig a kivágat állományét.

2011.02.04.  Letöltés (5.1.0.14.)
Új felhasználókkal bővült a program.
Javítás:
- A 'Védősávon kivűli vezetékdarabok' és a 'Topológia vizsgálat' funkcióhoz önállóan választható az ITR állomány, nem pedig a korábban beállított ' Eredmény állomány'-on dolgozik.
- Az induló párbeszéd ablakon megjelnő rövid információ tartalmaza az egyes menüpontok használatához szükséges állományokat.

2011.02.02.  Letöltés (5.1.0.13.)
Javítások:
- A 'Vezeték másolás' külső menüpontban, a 'Metszés a község földrészleteivel történjen' opciót esetén az 'x'-el jelzett területekbe eső szakaszokat is bevágta az állományba.

Újdonságok:
- Vezeték topológia: A menüponttal vezeték vonalak és jelkulcsok topológiájának vizsgálatát végezhetjük el. A feltétel: bármely vezetékpontból elindulva jelkulcshoz kell érkezni. Eredményként a feltételnek nem megfelelő vonalláncok kezdő- és végpontjáról készül koordinátajegyzék, amelyet az ITR-ben a 'Pontlisták' menüben tudunk betölteni és megjeleníteni.

- Védősávon kivüli vezetékdarabok: A funkció azoknak a vezetékszakaszoknak a keresésére szolgál, amelyek a részben, vagy teljes egészében a biztonsági sávon kivül találhatók. A területszámításnak a biztonsági sáv rétegeiben hibátlannak kell lenni.A biztonsági sávval körbezárt területeket (úszókat) 'x'-el kell jelölni, vagyis elhelyezni bennük feliratként egy 'x'-t. Eredményként az érintett vonalak felezőpontjairól készül koordinátajegyzék, amelyet az ITR-ben a 'Pontlisták' menüben tudunk betölteni és megjeleníteni.

 

2011.01.14.
Javítások:

 • a 'Vezeték másolás'-ban a program fordítva értelmezte a 'Metszés a  kivágat földrészleteivel történjen' és a 'Metszés a község földrészleteivel történjen' kapcsolót.
 • a 'Vezeték másolás'-ban nem történt meg a metszésszámítás abban az esetben, ha a két érintett állomány koordináta élessége eltérő volt.
 • a 'Fekvés kivágás'-ban hibás ha csak BT-kivágást kértünk, akkor megtörtént a KT és a ZK kivágása is de mindkettő a belterületet tartalmazta.
 • a 'Fekvés kivágás' alkalmas a kötegelt feldolgozásra, azaz a kiválasztott község mappájában található összes ITR állományra kérhető a leválogatás.

Letöltés (5.1.0.12.)


2011.01.04.
Javításra került a 'Leválogatás' menüpont lentebb jelzett hibája.
Letöltés

2011.01.03.
A 2010.12.13.-án és 2010.12.21-én kiadott  változatokban a 'Leválogatás' menüpont nem kezeli a kikapcsolt rétegekre vonatkozó kapcsolót, azaz a nem látható rétegek tartalmát is vágja és másolja.

2010.12.21.
Változások nem történt, a frissítésre az új felhasználók miatt volt szükség.
Letöltés

2010.12.13.
Változások: 
Leválogatás: az érintett földrészletek kivágásakor választható a látható rétegek opció.
Letöltés

2010.12.02.
Változások:
Kivágás: a lenntebb bejegyzett hiba javítva.
Fekvés/kivágás: a koordináta jegyzék szerinti kivágás mellett használható a 2090-es rétegben elhelyezett feliratok (objektumféleség) szerinti vágás is.
Ha a felirat kezdő karakterei BC vagy BD, akkor a fekvés az utolsó két karakter ('_1', '_2', '_3')  alapján meghatározható. _1=BT,_ 2= KT, _3=ZK.

A program letöltése: Nyomvonal-v5-1-6-20101202.rar (643.11 kb)
Használható az ITR-5.1.174-es változattal.

2010.12.02.
ITR-5: Hiba a kötegelt kivágásban: ha a teljes alkönyvtár tartalmára kérjük a kivágást, akkor csak az első kivágás jó, a többiben benne van az összes előző vágás eredménye is.

2010.11.25.

Változások:
Fekvés/kivágás:
a település ITR állományokból kivágja azokat a földrészleteket, amelyeknek egy tetszőleges belső pontját koordináta jegyzékben felsorolunk. A fájl formátuma: psz  y  x.  A psz helyén bármi állhat, az elválasztó karakter  szóköz. Olyan esetben használható, amikor a fh. a DATR állományban a teljes községet adja és nem a különálló fekvéseket.   Ilyenkor a BC és BD objektumféleségeket jelölő feliratokról készített koordinátajegyzékkel lehet leválogatni az érintett földrészleteket.

Hrsz és sorszám szelvény szerinti megírása:A kivágat állományban szereplő helyrajzi számok alapján megkeresi a fekvésben lévő földrészleteket, és ha az földrészlet több szelvényre is esik, akkor elhelyezi azokon a szelvényeken is a hrsz. ahol nincs. Ugyanezt teszi a sorszámal is. Az új elemeket a kivágat állományba rakja, igy célszerű az eredeti hrsz és ssz. rétegtől eltérő réteget választanunk.
 
Vezetékek kivágása és másolása: Felmerült az a kérés, hogy a nyomvonal állományban meglévő vezetékeket ne a kivágat állomány földrészleteivel metszessük, hanem az eredeti fekvés állományban lévőkkel. Ez a megoldás olyan esetekben  szükséges, amikor a vezetékek védősávon kívül találhatók.

A program letöltése:Nyomvonal_v5-20101125.rar (635.13 kb)
Használható az ITR-5.1.174-es változattal.

 2010.11.18.
Az ITR-5.1.174-el használható változat v.5.1.3: letöltés
Változás: Az ITR-4-el nem használható! A sorszámozó rész -XV után arab számokkal folytatta a számozást, vagyis a helyes -XVI helyett -16.
A letöltés után a kicsomagolt rar fájl tartalmát az ITR-5 program mellé kell bemásolni.

2010.09.20.
Változás: a sorszámozó rész -XV után arab számokkal folytatta a számozást, vagyis a helyes -XVI helyett -16.
Az ITR-4.4.3.2-es változattal használható.
A program letöltése: javítás alatt. 

2010.07.15.
A programban nem történt változás, az újabb változat közzététele az új felhasználók miatt történik. Az ITR-4.4.3.2-es változattal használható.
A program letöltése:ITR-nyomvonal-v1-4-42.rar (484.52 kb)

2010.06.08.
A programban nem történt változás, az újabb változat közzététele az új felhasználók miatt történik. Az ITR-4.4.3.2-es változattal használható.
A program letöltése: ITR-nyomvonal-v1-4-40.rar (484.57 kb)

2010.05.06.
Az új pontok maximális értéke az eddigi 32.767-ről 1.000.000-ra változott
A program letöltése: ITR-nyomvonal-v1-4-34.rar (484.31 kb)

2010.04.06.
A programban nem történt változás, az újabb változat közzététele az új felhasználók miatt történik.
A program letöltése:  ITR-nyomvonal-v1-4-30.rar (484.96 kb)

2010.02.19. 
Vezeték másolás: A csak ASCII formátúmba történő mentés esetén a program csak az aktuálisan a nyomvonal állományból átvett és elmetszett szakszokat írja ki. Ha az ASCII mentésen kívül ITR mentést is kérünk, akkor az ASCII tartalmazni fogja az újonnan metszett vezetékszakaszokat és a kivágat állományban már meglévő vezetékeket is.
A korábbi változatban a csak ASCII kiíráskor nem kerültek az ASCII állományba azok a vonalak, amelyek metszették a nyomvonalat de egyik végpontjuk sem volt földrészleten belül. Amennyiben nem csak ASCII kiírást, hanem mellette az ITR-be történő mentést is választottunk, akkor a hiba nem jelentkezett.
A program letöltése: ITR-nyomvonal-v1-4-19.rar (481.45 kb)

2010.02.14. 
Vezeték másolás: HIBA a korábbi változatokban. Az ASCII fájlba történő kiírásban nem csak az elmetszett szakaszokat, hanem a kivágat állományban
meglévő vezeték rétegekben lévő vonalakat is kiírja a program.

Amennyiben a kivágat állományban a vezeték másolását megelőzően a vezetékek rétegében nem volt vonal, akkor a kiírás helyesen működik.

2010.02.12.
Leválogatás: az 'Érintett frsz.-k kivágása' kapcsoló bekapcsolásával a program a fekvés állományból előállítja a nyomvonallal érintett földrészleteket tartalmazó kivágatot. A kivágat állomány neve = fekvés állomány neve + '_erintett_frsz'.

Vezeték másolás: az eredmények mentése háromféle módon történhet:

 • Eredmény mentése  ASCII kiírás nélkül.
 • Eredmény mentése és ASCII kiírás.
 • ASCII kiírás eredmény mentése nélkül

Kivágás/vezetékek metszése: Kérhető olyan koordinátajegyzék készítés, amely minden olyan pontot tartalmaz, amely nincs a fekvés állományban.
Ezek gyakorlatilag a védősáv határpontjai, és a földrészletek és a védősáv metszéspontjai.
A koordinátajegyzék formátuma: Pontszám<tab>megnevezés<tab>Y<tab>X<tab>kód
A megnevezés minden pont esetén: 'elméleti'. A koodiánátjegyzék fájl neve '_koord.txt' végződésű.
A koordinátajegyzékbe az Y,X koordinátát cm, vagy mm élességgel írathatjuk ki.
A program letöltése: ITR-nyomvonal-v1-4-16.rar (480.16 kb) 

 

2010.01.29.
Kivágás/vezetékek metszése: az ASCII formátumból kimaradt a pontkód.

Megjegyzés: Az ASCII formátumu kimeneti állományban a pontszám, a pontkód, a magasság, a réteg, a vonaltípus, a színkód nem a valódi értékkel kerül kiírásra, mert ez az állomány csupán a TerKimSzolg program egyik bemeneti állománya, amely a földrészletekbe eső vezetékhosszak meghatározására szolgál. Az előbbiekben felsorolt értékekre a TerkimSzolg-nak nincs szüksége. A kivágat ITR állományban a vezeték metszéspontok a programban beállított réteggel, és pontadatokkal szerepelnek.
A program letöltése:ITR-nyomvonal.exe-v1-4-10.rar (467.73 kb)   

2010.01.27.
Kivágás:

 • Csökkentve lett a párbeszéd ablak függőleges mérete.
 • A vezeték metszéspontok önálóan pontszámozhatók.
 • Az előzőváltozatokban a vezeték metszéspontok magasságát a pontszámra cserélte a program.

Vezetékek metszése: a nyomvonal állomány vezetékeit és jelkulcsait a 'kivágás' menüponthoz hasonlóan a kivágat állományokba másolhatjuk.
A program letöltése:ITR-nyomvonal-v1-4-8.rar (467.99 kb) 

2010.01.15.
Kivágás: a nyomvonalba eső vezetékek és jelkulcsok is másolhatók a kivágat állományba. A másoláskor a vezeték szakaszok földrészletekkel történő metszése is kérhető.
Leválogatás: a korábbi változatoknál ritkán (nem megfelelően megszerkesztett állományok esetén) előfordult, hogy kevesebb földrészletet válogatott le, mint amennyit a kivágó rész valójában kivágott. A kivágó menüpont helyesen működött.
A program letöltése: ITR-nyomvonal-v1-4-4.rar (520.58 kb) A leírás letöltése:ITR-szolgalom.rar (392.42 kb)

2009.12.04.
Sorszámozás: a korábbi változatok az állomány koordináta ábrázolását mm-re állították.
Oszlopkapcsoló/oszlop trafó:
az egy földrészletbe eső és egymással érinkezőket (közös él) a korábbi változatok összevonták.
A program letöltése:  ITR-nyomvonal-v1-3-8.rar (367.82 kb)

2009.12.02. Elkészült az ITR 4.4.1.0 kompatibilis változat.
Sorszámozás:

 • A korábbi változatok nem végezték el a műveletet ha háromnál kevesebb alakzatból állt a sáv.
 • Területi hibahatár adható meg a sorszámozáskor. A megadott nm-nél kisebb összterületű földrészleteket a program kihagyja a sorszámozásból. A 'Kezdő sorszám felirattal' módon történő sorszámozásnál ha túl nagy hibahatárt adunk meg, megtörténhet hogy olyan frsz.-t zárunk ki, amelynek hiányában a tömbön belüli folyamatosság megszakad. Emiatt a kizárt frsz. után következő többi sorszámozása nem történik meg. Más sorszámozási mód használata esetén a sorszámozás ilyen esetben is minden frsz-re megtörténik.
A program letöltése:  ITR-nyomvonal_v1-3-7.rar (368.04 kb)

2009.11.16.
Új menüpont:
oszlopkapcsolók/trafók és oszlop területek.
Leválogatás: megadható területi hibahatár.
Kivágás: az alkönyvtárban található összes fekvésre használható. A kivágatok a cél állomány könyvtárába kerülnek, és nevük ellátható elő- és utótaggal.
A program letöltése: ITR-nyomvonal_v-1-3-3.rar (359.31 kb)

2009.11.03. Az előző változatban rosszul működött a teljes alkönyvtárban működő leválogatás.
A program letöltése: ITR-nyomvonal_v-1-2-22.rar (304.21 kb)

2009.10.30. A nyomvonal modul pár újabb funkcióval bővült. A program verziószáma 1.2.21. A módosított ismertető megtalálható a 'Nyomvonal modul' bejegyzés alatt.
A program letöltése: ITR-nyomvonal_v-1-2-21.rar (303.84 kb)

 

Comments

Comments are closed
 
látogató számláló