October23

ITR állományok előkészítése DATR konvertáláshoz

Cimkek: | Kategoriak: DATR
2009. 10. 23. | Megosztas e-mail-ben | Comments (0)

1. A DAT-osítani kívánt ITR állományt át kell alakítani a változásvezetés mintaállomány
formátumra.
Ez nagyon fontos, mert erre az állományra van beállítva a 'Változásvezetés ki' menüpont. Ezt a legegyszerűbben a 'Vektortérképek>Térkép>Összemásolás' funkcióval érhetjük el (egyéni összemásolást alkalmazva). Párosítani a rétegeket és a jelkulcsokat kell, a felirat- és vonaltípusokat nem.

2. Pontkódolás ellenőrzése (módosított 2002/98 rendelet alapján)
Nagyon fontos a pontkódolás! A 21/95 rendelet módosítása (2002/98) szerint kell a pontokat kódolni, mert egyébként hiányosan töltődnek fel az adattáblák! A program kiírja a naplóba az ismeretlen pontkódokat ('Változásvezetés ki'), ezeket mindenképpen javítani kell. Ha nem jelenik meg a menüben, akkor az ikonlista felett egér jobb gombot nyomva kapcsoljuk be a DATR ikonlistát.

3. Területszámítások ellenőrzése 
  A területszámításban ne legyen:
    - folytatás nélküli vonal
    - egymást metsző vonal
    - egyvonalas összekötés

- A fekvéshatárokat, településhatárokat nem kell megszerkeszteni!

4. Rétegek és objektumféleségek 

Földrészletek (T_OBJ_ATTRBC, T_OBJ_ATTRBD)
Rétegek: 10,11,18,19,78,82,2090
Objektumok:
 BC01  Belterületi közterületi földrészlet(BC03-BC08 kivételével)
 BC02  Külterületi közterületi földrészlet(BC03-BC08 kivételével)
 BC03  Közúti földrészlet
 BC04  Vasút földrészlet
 BC05  Dűlőút földrészlet
 BC06  Közmű földrészlet
 BC07  Közcélú vízfelület földrészlet
 BC08  Temető földrészlet
 BD01  Belterületi nem közterületi földrészlet
 BD02  Külterületi nem közterületi földrészlet
Legyen a földrészletekben helyrajzi szám felirat. Amelyikben nincs az nem kerül DAT-osításra. Az objektumféleség feliratokat 2090 rétegben kell elhelyezni. Abban az esetben, ha a földrészletek egy fekvéshez tartoznak, akkor a nem közterületi földrészletekbe nem kötelező elhelyezni ezeket a kódokat. A közterületi földrészletekbe mindig kötelező BC kódokat! Ha a DAT-osítandó földrészletek több fekvésben vannak, akkor minden földrészletbe kell objektumféleség kód fekvéskóddal kiegészítve (pl. BC02_3, BD02_2). _1 = belterület; _2 = külterület; _3 = zártkert.


Alrészletek (T_OBJ_ATTRBE)
Rétegek: 10,12,16,18,20,82
Nem kell bele objektumféleség felirat! Feliratként a szabvány alatti alrészlet megnevezése legyen benne (út, árok stb…)(16-os réteg). Amelyikben nincs felirat abból nem lesz szabvány alatti alrészlet!


Minőségi alosztály (T_OBJ_ATTRBF)
Rétegek: 10,12,15,18,20,24,82
Nem kell bele objektumféleség felirat! Feliratként a minőségi osztály felirat legyen benne (15-ös réteg).


Szabvány alatti minőségi alosztály (T_OBJ_ATTRBF)
Rétegek: 10,12,17,18,20,25,82 Nem kell bele objektumféleség felirat! Feliratként a szabvány alatti a minőségi osztály felirat legyen benne (17-es réteg). Amelyikben nincs felirat abból nem lesz szabvány alatti alrészlet!


Egyéb önálló ingatlan (T_OBJ_ATTRBG)
Rétegek: 83,98,2090
Objektumok:

 BG01  EÖI épület
 BG02  EÖI öröklakás társasházban
 BG03  EÖI szövetkezeti lakás szövetkezeti házban
 BG04  EÖI házakban külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiség
Az objektumféleség kódot kell feliratként elhelyezni! A helyrajziszám alátörést a vonal rétegébe helyezzük. Amelyikben nincs felirat abból nem lesz egyéb önálló ingatlan!


Épületek (T_OBJ_ATTRCA)
Rétegek: 30,31,32,33,34,87,93,94,130,2090
Objektumok:

 CA01  Lakóépület
 CA02  Üdülőépület
 CA03  Intézményi épület
 CA04  Üzemi épület
 CA05  Melléképület (12 m2-nél nagyobb területű)
 CA06  Gazdasági épület
 CA07  Vegyes funkciójú épület
 CA08  Rendezetlen funkciójú épület
 CA09  Melléképület (12 m2, vagy annál kisebb területü)

vagy, épülettípus kód:
 ET01 egyéb épület  CA09
 ET02 garázsépület  CA06
 ET03 gazdasági épület  CA06
 ET04 irodaház  CA09
 ET05 közös bejáratú pince(közterületről)  CA09
 ET06 közterületről nyíló garázs  CA09
 ET07 közterületről nyíló pince  CA09
 ET08 lakóház  CA01
 ET09 lakóház és garázs  CA01
 ET10 lakóház és gazdasági épület  CA01
 ET11 önálló pince  CA09
 ET12 üdülő épület  CA02
 ET13 Üzletház  CA09
 ET14 intézményi épület  CA03
 ET15 üzemi épület  CA04
 ET16 Melléképület  CA05
 ET17 vegyes funkciójú épület  CA07
 ET18 rendezetlen funkciójú épület  CA08
 ET19 épület tartozék   CA09
 ET20 Középület  CA09
A területszámításnak együtt kell futnia az összes épületre! Az épületekbe vagy az objektumféleség kódot vagy az épülettípus kódot kell elhelyezni. Lehet vegyesen is.


Épületek tartozékok (T_OBJ_ATTRCB)
Rétegek: 36,83,84,2090
Objektumok:

 CB01  Közterületről nyíló pince bejárati ajtaja
 CB02  Épület tartópillére: felületszerű
 CB03  Épülethez tartozó lépcső: építészetileg meghatározó
 CB04  Épülethez tartozó lépcső: építészetileg nem meghatározó
 CB05  Terasz
 CB06  Rámpa
Az objektumféleség kódot kell feliratként elhelyezni! Amelyikben nincs felirat, vagy hibás a kód, az nem lesz épület tartozék!


Kerítések, támfalak, földművek (T_OBJ_ATTRCC)
Rétegek: 39,40,75,2090
Objektumok:

 CC03  Falazott kerítéslábazat
 CC04  Szabadon álló fal
 CC05  Földmunkával létesített építmény
 CC06  Támfal
Az objektumféleség kódot kell feliratként elhelyezni! Amelyikben nincs felirat, vagy hibás a kód, az nem kerül a DAT-ba!


Tereptárgyak, egyedi építmények (T_OBJ_ATTRCD)
Rétegek: 38,75,83,2090
Objektumok:

 CD02  Toronyszerű építmény (kémény, kilátó, stb,):felületszerű
 CD04  Szélenergiát hasznosító építmény:felületszerű
 CD05  Napenergiát hasznosító építmény
 CD07  Szakrális jellegű tereptárgy:felületszerű
 CD09  Egyedülálló temetkezési hely (sír, kripta, stb.)
 CD10  Dögkút, dögtér
 CD11  Akna
 CD13  Épülethez nem tartozó pince lejárati lépcsője
Az objektumféleség kódot kell feliratként elhelyezni! Amelyikben nincs felirat, vagy hibás a kód, az nem kerül a DAT-ba!


Köztéri szobrok, emlékművek (T_OBJ_ATTRCE)
Rétegek: 42,75,2090
Objektumok:

 CE02  Köztéri szobor, díszkút és egyéb alkotás: felületszerű
 CE04  Emlékmű: felületszerű
 CE05  Történelmi emlék építmény
 CE06  Történelmi emlék rom
Az objektumféleség kódot kell feliratként elhelyezni! Amelyikben nincs felirat, vagy hibás a kód, az nem kerül a DAT-ba!


Belterületi közlekedési létesítmények (T_OBJ_ATTRDB)
Rétegek: 44,45,59,74,85,88,89,2090
Objektumok:

 DB01  Burkolt út (kiépített)
 DB02  Talajút (kiépítetlen)
 DB03  Kerékpárút (sáv)
 DB04  Gyalogos kerékpárút
 DB05  Önálló gyalogút
 DB06  Járda
 DB07  Járdasziget
 DB08  Patka
 DB09  Árok
 DB10  Közterületi lépcső
 DB11  Felüljáró passzázs
 DB12  Épületen áthaladó passzázs, árkád
 DB13  Földszinti átjáró
 DB14  Föld alatti passzázs
 DB15  Komplejáró, kompkikötő
 DB16  Közterületi süllyesztett tér
 DB17  Közterületi parkolótér
 DB18  Közterületi süllyesztett parkoló
 DB21  Üzemanyagtöltő állomás üzemi területe
Az objektumféleség kódot kell feliratként elhelyezni! Amelyikben nincs felirat, vagy hibás a kód, az nem kerül a DAT-ba!


Külterületi közlekedési létesítmények (T_OBJ_ATTRDC)
Rétegek: 45,46,47,48,49,50,51,74,89,90,2090
Objektumok:

 DC01  Autópálya (burkolat)
 DC02  Autóút (burkolat)
 DC03  Elsőrendű főút (burkolat)
 DC04  Másodrendű főút (burkolat)
 DC05  Mellékút, kiépített
 DC06  Mellékút, kiépítetlen (pl. talajút, dűlőút)
 DC07  Magánút
 DC08  Kerékpárút (sáv)
 DC09  Járda
 DC10  Padka
 DC11  Árok
 DC12  Autópálya elválasztósáv
 DC14  Parkoló (levezető úttal)
 DC16  Üzemanyagtöltő állomás üzemi területe
Az objektumféleség kódot kell feliratként elhelyezni! Amelyikben nincs felirat, vagy hibás a kód, az nem kerül a DAT-ba!


Közlekedési műtárgyak I. (T_OBJ_ATTRDF)
Rétegek: 56,57,91,2090
Objektumok:

 DF01  Híd
 DF02  Felüljáró
 DF04  Aluljáró
 DF05  Alagút
Az objektumféleség kódot kell feliratként elhelyezni! Amelyikben nincs felirat, vagy hibás a kód, az nem kerül a DAT-ba!
Rétegek: 75,2090
Objektumok:

 EB01  Távvezetékek és függőpályák tartója
 EB02  Olajtermelő kút
 EB03  Gáztermelő kút
 EB04  Olajtartály
 EB05  Gáztartály
 EB07  Vezetékes távközlési létesítmény (pl. elosztó):felületszerű
 EB09  Vezeték nélküli, telepített "pontszerű" távközlési létesítmény (antenna,  kiszolgáló létesítmény):felületszerű
 EB10  Transzformátor állomás
 EB13  Egyéb elosztóhely, szakági műtárgy: felületszerű
Az objektumféleség kódot kell feliratként elhelyezni! Amelyikben nincs felirat, vagy hibás a kód, az nem kerül a DAT-ba!


Folyóvizek és állóvizek (T_OBJ_ATTRFA)
Rétegek: 58,2090
Objektumok:

 FA01  Folyóvíz
 FA02  Vízrendezési csatorna
 FA03  Mezőgazdasági vízellátó csatorna
 FA04  Árvízi levezető csatorna
 FA05  Állóvíz
Az objektumféleség kódot kell feliratként elhelyezni! Amelyikben nincs felirat, vagy hibás a kód, az nem kerül a DAT-ba!


Vízi közművek (T_OBJ_ATTRFB)
Rétegek: 59,2090
Objektumok:

 FB01  Felszíni vízkivételi mű
 FB02  Felszín alatti vízbeszerzési objektum
 FB07  Szennyvízcsatorna
 FB09  Szennyvíztisztító telep
 FB12  Egyéb vízi közmű:felületszerű
Az objektumféleség kódot kell feliratként elhelyezni! Amelyikben nincs felirat, vagy hibás a kód, az nem kerül a DAT-ba!


Vízügyi műtárgyak (T_OBJ_ATTRFC)
Rétegek: 41,59,60,61,2090
Objektumok:

 FC01  Kikötő szárazföldi területe
 FC03  Zsilip
 FC04  Móló, partvédőmű, sarkantyú
 FC05  Duzzasztó
 FC06  Vízierőmű
 FC07  Víztorony, hidroglóbusz
 FC08  Árvédelmi töltés
 FC10  Víznyerőhely (kút)
 FC14  Egyéb vízügyi műtárgy:felületszerű
Az objektumféleség kódot kell feliratként elhelyezni! Amelyikben nincs felirat, vagy hibás a kód, az nem kerül DAT-ba!


Térség jellegű területek (T_OBJ_ATTRHC)
Rétegek: 27,28,2090
Objektumok:

 HC04  Természetvédelmi terület
 HC05  Nemzeti park területe
 HC06  Árvízvédelmi öblözet területe
 HC07  Régészeti feltárás területe
 HC08  Geológiai feltárás területe
 HC09  Külszíni fejtés területe
 HC10  Meddőhányó területe
 HC11  Bányatelek
 HC12  Egyéb jellegű védterület
 HC14  Műemléki terület
Az objektumféleség kódot kell feliratként elhelyezni! Amelyikben nincs felirat, vagy hibás a kód, az nem kerül a DAT-ba!


A vonalas objektumokat adott rétegben csak meg kell szerkeszteni és ezek automatikusan DAT-osításra kerülnek.
   Objektumok   Rétegek
 CB07  Ereszvonal   37  Terepszintre levetített külső falsík
 CC01  Állandó jellegű,épített kerítés: szabatos elhatárolással bemért   39  Szabadon álló fal, kerítéslábazat birtokhatáron
 DD01  Vasút (tengelyvonal)   52  Vasút
 DD03  Közúti villamos (tengelyvonal)   53  Villamos, HÉV
 DD06  Ipari, erdei vasút (tengelyvonal)   54  Ipari, erdei vasút
 DD07  Sikló (tengelyvonal)   55  Egyéb vasút (sikló, fogaskerekű vasút)
 DF03  Áteresz tengelyvonala   80  Áteresz
 DG09  Töltésláb vonala   41  Töltés koronavonal, töltésláb
 EA01  Elektromos távvezeték   62  Elektromos távvezeték
 EA02  Drótkötélpálya   63  Drótkötélpálya
 EA03  Egyéb függőpálya   64  Egyéb függőpálya
 EA04  Távhővezeték   65  Távhő, melegvíz
 EA05  Olajvezeték   66  Olajvezeték (felszíni és felszín feletti)
 EA06  Gázvezeték   67  Gázvezeték (felszíni és felszín feletti)
 FB03  Ivóvízvezeték   71  Vízvezeték

Azok a rétegek amelyek fentebb nincsenek felsorolva nem kerülnek be a DAT adatcsere fájlba!

Letöltés:  Előkészítés_DATR_konvertáláshoz.rar (127.13 kb)

Comments are closed
 
látogató számláló